Welkom

cropped-she4.gif

Stichting Hulpverlening bij Evenementen

Wie en wat is nu Stichting Hulpverlening bij Evenementen??

Stichting Hulpverlening bij Evenementen (SHE) is een organisatie die medische dienstverlening levert met een groep enthousiaste eerste hulpverleners.  Met onze partners verlenen we op flexibele wijze de eerste hulp op zowel grote als kleine evenementen.

In 2006 is SHE opgericht om een zo breed mogelijk werkgebied te kunnen bereiken. SHE is niet  gebonden aan één gebied maar verzorgt evenementen door het hele land. Dat we dit al 10 jaar mogen en kunnen doen getuigd  van  professionaliteit die men verlangt van een hulpverleningsorganisatie.

Elk evenement is uniek en daar zullen wij de hulpverlening op afstemmen. Bij grote evenementen zullen we de eis van vergunningverlener opvolgen. Bij kleinere evenementen kunnen we in overleg met de opdrachtgever  kijken wat het risico van het evenement is en daarop inspelen met onze hulpverlening. Na afloop van het evenement kan desgewenst een rapport gegeven worden over de uitgevoerde hulpverlening.

SHE werkt met vrijwillige hulpverleners.
Onze mensen zijn goed opgeleinrichtingide eerste hulpverleners. Naast het basis diploma eerste hulp zijn de hulpverleners breed opgeleid voor de specifieke evenementen. Uiteraard is ook de uitrusting van de hulpverleners ruim voldoende.

Tijdens een evenement verzorgt Stichting Hulpverlening bij Evenementen de contacten met de meldkamer.

Volg ons ook op:
download (6)                                      facebook